21 czerwca 2016

Plan

Żłobek i Przedszkole E-Maluch to placówka nowoczesna i twórcza. Koncepcję wychowawczą pracy determinuje dobro dziecka, troska o jego bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój. Kadra pedagogiczna wyróżnia się dużym stopniem zaangażowania, kreatywnością i odpowiedzialnością za edukacje, opiekę i wychowanie dzieci 🙂
Jesteśmy placówką z możliwością obserwacji dziecka on-line 🙂

RAMOWY PLAN DNIA W ŻŁOBKU
RAMOWY PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU

PLAN PRACY W PRZEDSZKOLU
PLAN PRACY W ŻŁOBKU