W ramach dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, po złożeniu wniosku 400 Plus i jego pozytywnej weryfikacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czesne może zostać obniżone o 400 zł.

Rodzeństwu uczęszczającemu do placówki E – Maluch przysługuje zniżka w wysokości 20% od jednego czesnego.

Płatności prosimy tytułować według wzoru:

Julia Nowak, wpisowe, żłobek E Maluch 1

Filip Kowalski, czesne maj, przedszkole E Maluch 2.

Dane do płatności:

E – Maluch s.c. Małgorzata Piekarska, Rafał Raj
ul. Prądzyńskiego 7, 93-478 Łódź

Bank Spółdzielczy Łódź
61 8784 0003 2008 0090 1365 0001

CENNIK E-MALUCH ŁÓDŹ

CENNIK E-MALUCH KSAWERÓW

CENNIK E-MALUCH ZAJĘC DODATKOWYCH