W ramach dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, po złożeniu wniosku 400 Plus i jego pozytywnej weryfikacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czesne może zostać obniżone o 400 zł.

Rodzeństwu uczęszczającemu do placówki E – Maluch przysługuje zniżka w wysokości 20% od jednego czesnego.

Płatności prosimy tytułować według wzoru:

Julia Nowak, wpisowe, żłobek E Maluch 1

Filip Kowalski, czesne maj, przedszkole E Maluch 2.

Dane do płatności:

E-MALUCH sp. z o.o.
ul. Prądzyńskiego 6, 93-478 Łódź.

Łódzki Bank Spółdzielczy
10 8784 0003 6500 0999 2000 0100

CENNIK E-MALUCH ŁÓDŹ

CENNIK E-MALUCH KSAWERÓW

CENNIK E-MALUCH ZAJĘC DODATKOWYCH