Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno.

Helen Parkhurst / motto edukacji daltońskiej

Plan Daltoński, zwany też Edukacją Serca, to ciekawa alternatywa dla tradycyjnego nauczania dzieci oraz podstawa pracy w żłobkach i przedszkolach E – Maluch. Od 2019 roku jesteśmy certyfikowanym partnerem Polskiego Stowarzyszenia Dalton.

Idea Planu Daltońskiego opiera się na czterech filarach:

Współpraca ucząca wzajemnego szacunku i współżycia w grupie

Samodzielność  pokazująca moc sprawczości i motywująca do kolejnych wyzwań

Odpowiedzialność umożliwiająca swobodę wyboru i budująca świadomość podejmowanych decyzji

Refleksja dająca szansę na wyciąganie wniosków, zauważania własnych postępów i doskonalenia

swoich umiejętności

Tworzą one podstawy życia społecznego i są niezwykle istotne w budowaniu pewności siebie, przy jednoczesnej nauce współpracy i uwrażliwiania dziecka na potrzeby otoczenia. Są fantastycznym narzędziem do indywidualnej pracy z dzieckiem wynikającej z założeń Planu Daltońskiego.

Proces dydaktyczno – wychowawczy w Planie Daltońskim oparty jest na wizualizacji procesu edukacji. Zmniejszamy dzięki niemu potencjalne uczucie niepewności związanej z pobytem w nowym otoczeniu i sprawiamy, że dzieci czują się z nami bezpiecznie.

W każdej chwili wiedzą i widzą co już się wydarzyło, a jakie aktywności są jeszcze przed nimi. Wizualizacja edukacyjna budzi w nich poczucie odpowiedzialności i sprawczości, rozwijając przy tym kreatywność i wyobraźnię.

Tablica obecności

Tablica dyżurów

Hałasomierz

Plan dnia

Sygnalizator pracy

Para daltońska

Tablica zadań

Kalendarz urodzin

Kodeks Grupy

Zegar daltoński

Kącik pogodowy

Samoocena

Współpraca: