WYBÓR KIERUNKU KSZTAŁCENIA I ZAWODU

Droga wyboru szkoły średniej, kształcenia po jej ukończeniu i zawodu jest długotrwałym procesem wychowawczym realizowanym w szkole i domu rodzinnym. Decyzja zawodowa wpływa na całe dalsze życie lub przynajmniej na dłuższy jego okres; młode osoby nierzadko borykają się z trudnościami podczas przechodzenia na kolejny stopień edukacyjny. Najczęściej wiążą się one z brakiem wystarczającej wiedzy na temat:

 • swoich preferencji, zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
 • uwarunkowaniach środowiskowych dotyczących planowania drogi kariery zawodowej,
 • szkół i możliwych dróg kształcenia.

Naszym zadaniem jest pomóc młodemu człowiekowi, aby zdecydował o swojej przyszłości zawodowej w zgodzie z samym sobą, uwzględniając również społeczne realia.

Specjaliści Poradni po rozmowie z dzieckiem i rodzicami (opiekunami) oraz testach psychologicznych (inteligencji, osobowości i zainteresowań) określą, jakie kierunki kształcenia i grupy zawodów będą dla danej osoby odpowiednie, a jakich należy unikać. W doborze zawodu – oprócz zainteresowań i ambicji dziecka – należy kierować się również czynnikami takimi jak jego stan zdrowia, odporność emocjonalna, zdolności umysłowe, cechy osobowości.

Zachęcamy do kontaktu również dorosłych, szczególnie osoby niezadowolone ze swojej dotychczasowej pracy, powracające na rynek pracy, np. po urlopie wychowawczym, oraz osoby, które podejmują pierwszą pracę.

DORADZTWO DLA RODZICÓW

Problemy rodzicielskie dotyczą wielu rodzin. Czasem są to sytuacje niewłaściwego zachowania dziecka, a czasami rodzic nie potrafi odnaleźć się w swojej roli. Podczas spotkania omówimy problemy z jakimi się Państwo zmagacie. Określimy cel pracy i ustalamy plan działania.
Ta forma spotkań adresowana jest zarówno do osób, które dopiero rozpoczęły nowy rozdział swojego życia jakim jest rodzicielstwo, jak i do tych, które mają już jakiś staż bycia rodzicem, ale właśnie teraz znaleźli się w sytuacji, która jest dla nich trudna.

Poradnictwo rodzicielskie skierowane jest do rodziców, którzy chcą:

 • wzmocnić się w swojej roli rodzicielskiej lub rozwinąć swoje kompetencje rodzicielskie,
 • nauczyć się czerpać satysfakcję z relacji z dzieckiem,
 • dokonać pozytywnych zmian w swojej postawie wychowawczej,
 • określić swoje najważniejsze wartości i zweryfikować przekonania rodzicielskie, które mogą rzutować na wychowanie dziecka,
 • rozwijać kreatywność oraz samodzielność swojego dziecka,
 • nauczyć się komunikacji – mówienia i słuchania,
 • nauczyć się radzenia sobie z trudnymi emocjami, których doświadczają w relacji z dzieckiem,
 • wzmacniać więź i poprawiać relacje z dzieckiem,
 • znaleźć optymalne sposoby pokonywania trudności,
 • nauczyć się rozmawiać ze swoim zbuntowanym nastolatkiem.