PSYCHOTERAPEUCI

Monika Ignaczak

Łódź, ul. Bolesława Szczodrego 8, lok. 19

Sylwia Rutowicz 

Łódź, ul. Inflancka 16
Łódź, ul. Bolesława Szczodrego 8, lok. 19

Joanna Włodarczyk – Bulska

Łódź, ul. Bolesława Szczodrego 8, lok. 19

NASI SPECJALIŚCI

Pedagog Specjalny

Sandra Sobkowiak

Neurologopeda

Karolina Klatkowska

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Katarzyna Jaros

Trener TUS

Sylwia Rutowicz