Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to cykl 10 spotkań, podczas których uczestnicy mają okazję rozwinąć kompetencje rodzicielskie i wychowawcze. Spotkania te prowadzone są metodą warsztatową i mają charakter psychoedukacyjny. Dzięki nim uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie wyznaczać zdrowe granice w procesie wychowania i jak jest to istotne. Rodzice i wychowawcy nabędą umiejętności słuchania, okazywania uczuć i pełnej akceptacji. Poznają i przećwiczą metody zachęcające dziecko do współpracy i samodzielności. Dowiedzą się w jaki sposób budować reguły, wyciągać konsekwencje i rozwiązywać sytuacje konfliktowe.
Cykl spotkań odbędzie się w atmosferze dialogu i wymiany wzajemnych doświadczeń.